“Her eleman birden fazla fonksiyonu desteklemeli, her fonksiyon birden fazla eleman tarafından desteklenmeli” : Topluluğumuzda birbirimizin permakültür çerçevesindeki ihtiyaçlarını atık üretmeden karşılamaya çalışabiliriz. Buluşmaların tasarımı ve içeriğinde topluluğumuzdaki bir veya birden fazla ihtiyaca ve/veya belli bir sorunu çözmeye odaklanmalı.

Beraber üretelim, beraber öğrenelim, beraber eğlenelim: Aramızda rahatlık ve güveni oluşturmak için çeşitli topluluk oluşturma araçları ve oyunlarını kullanabiliriz. ‘Eğlenceli değilse, bir şeyi doğru yapmıyorsundur’

 Çeşitlilik: Permakültür tasarımcıları olarak bir sistemdeki öğelerin arasındaki olumlu ilişkileri arttırmaya çalışırız. Sistemimizde sadece çeşitlilik değil bu çeşitliliğin birbirini besleyen, büyüten ilişkilerden gelmesi bizim için önemli. Ancak böylesi etkileşimli çeşitliliğin olduğu bir sistem kararlı, sürdürülebilir ve şoklara karşı dirençli olabilir. Aynı şey sosyal sistemimiz, topluluğumuz için de bir o kadar önemli. Ayrıca monokültürün bir ekosistem için ne kadar ölümcül olabildiğini biliyoruz. Aynı şey sosyal ekolojiler için de geçerli. Bu sebeple her dil, din, ırktan, cinsiyetten insana kapımız açık.

Kardeş bitkiler gibi olabiliriz: Bitki birlikteliklerine az çok hepimiz aşinayız. Bitki bitlikteliklerinde birbirlerinin büyümelerini olumlu destekleyecek türler seçilir. Zamanda ve mekanda istifleme yaparken birbirleriyle yarışmayacak ama destekleyecek türler önemlidir. Biz permakültürcüler olarak birbirimizle yarışmak yerine destekleyerek, her birimizin kendine özgü ihtiyaclarını karşılamaya odaklanarak bir insan birlikteliği oluşturabiliriz.

 “Bütün hasat edilebilir artı değer kenarlarda birikir”: Biz bir araya geldiğimizde oluşturduğumuz kenar etkisini bir düşünün. Ne kadar muazzam. Her buluşmada farklılıklarımızı bir araya getiriyoruz, farklı kenarlarda farklı ilişkiler geliştireceğiz, bunları keşfedip güçlendireceğiz.

 Eve götüreceğimiz hasadımız olması dileğiyle… Her buluşmamızın sonunda hasadımızı paylaşmak yani eve neler götürdüğümüzü birbirimizle paylaşmak ve belki dökümante etmek. Bu hem bizim için kalıcı bir kaynak olur hem de topluluğumuza yeni katılacak insanların da bilgilenmesini sağlayabilir.

 

 

Dipnot: İmaj https://treeyopermacultureedu.wordpress.com/chapter-2-3-or-the-11-design-principles-from-the-intro-book/diversity-guilds/ adresinden alınmıştır